Metoda McKenzie - Centrum Aktywnej Rehabilitacji - Skawina
        

Metoda McKenzie

To jedna z bardzo powszechnie stosowanych obecnie metod terapeutycznych. Stosowana w przypadkach dolegliwości bólowych kręgosłupa powstałych na skutek urazu lub zespołów przeciążeniowych. Metoda ta także znajduje swoje zastosowanie w terapii bólu pojawiającego się w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

Praca z pacjentem według metody McKenzie ma na celu zmniejszenie lub eliminacje jego dolegliwości bólowych i składa się z dwóch faz:
  • diagnostyki dokonywanej przez Certyfikowanego Terapeutę polegającej na identyfikacji struktur generującej ból na podstawie analizy biomechanicznej ruchu
  • terapii polegającej na ćwiczeniach dobranych na podstawie badania pacjenta oraz oddziaływaniach manualnych i pracy nad systemem kontroli posturalnej.
Celem nadrzędnym metody McKenzie jest przywrócenie możliwie pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego.
Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.
Metoda McKenzie, zarówno pod względem diagnostycznym jak i terapeutycznym znakomicie uzupełnia się w leczeniu pacjentów bólowych z innymi metodami takimi jak np PNF.


© 2010 Devon Net Systemy Informatyczne