Stosowane metody

Sonofeedbeck rehabilitacja pod kontrolą ultrasonografu- USG kresa biała, po operacjach…….

Terapia manualna w ginekologii, uroginekologii i okresie okołoporodowym

Terapia manualna w rehabilitacji urazowo-ortopedycznej

Terapia Wisceralna

Kinetic Control

Terapia Tkanek Miękkich:
  • technika energizacji mięśni
  • dysbalans mięśniowo-powięziowy
  • technika aktywnego rozluźniania
  • mięśniowo-powieziowe rozluźnianie
  • głęboki masaż poprzeczny
  • terapia punktów spustowych

Suche igłowanie powierzchowne i głębokie

Mobilizacje nerwów obwodowych i czaszkowych

Manipulacje stawów obwodowych oraz kręgosłupa

Kinesiology Taping

Integracja strukturalna

PNF

McKenzie

Facemodeling Program

Masaż relaksacyjny

Masaż sportowy

Manualny drenaż limfatyczny

Masaż klasyczny

Masaż leczniczy

Masaż segmentarny